En sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

Steno Diabetes Center’s bog ‘I balance med kronisk sygdom’

Jeg, Gitte, har i fire år arbejdet ved Steno Center for Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center, som forsker og projektleder for forskning og udvikling af innovative interventioner til patientuddannelse og kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle.

Et brugerdreven patientuddannelseskoncept bliver til

I den forbindelse var jeg projektleder for udviklingen af et patientuddannelseskoncept ’NEED; NExt EDucation´ med en tilhørende værktøjskasse med 24 kreative refleksions-og dialogværktøjer, og et kompetenceudviklingskoncept for sundhedsprofessionelle.

Al udvikling foregik gennem en brugerdreven innovationsproces, Design Thinking, i tæt samarbejde med både borgere med en kronisk sygdom (KOL, diabtetes og hjertesygdom) og sundhedsprofessionelle i Region Syddanmark. Vi afholdte 4 workshops med i alt 25 borgere, hvor der blev samlet data ind om, hvordan de på godt og ondt oplevede deres liv med en kronisk sygdom.

Til indsamling af data brugte vi noget, som indenfor design hedder ´cultural probes´. Det var mange forskellige håndgribelige materialer med billeder, citater og spørgsmål, som promptede og udfordrede deltagerne til at reflektere og fortælle om deres oplevelser. Disse forskellige ´probes´ var første skridt på vejen til værktøjer, som skulle bruges sundhedspædagogisk i konceptet, til at skabe deltagelse og dialog.

Derefter blev der holdt tre workshops med sundhedsprofessionelle ( sygeplejesker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætister) med de formål:

 • at få deres erfaringer og syn på vores indsigter fra workshops med borgerne
 • at idégenere ud fra en sundhedspædagogisk model ’ Det balancerende menneske’ som vi havde udviklet
 • at konkretiserede det endelige patientuddannelseskoncept. Efter udviklingen af patientudviklingskonceptet udviklede vi også på Steno, igen baseret på en brugerdreven innovationstilgang, en model for kompetenceudvikling.

Vi identificerede de kompetencer og roller, som er nødvendige for sundhedsprofessionelle at være i stand til at jonglere med, når de skal tilbyde en deltagerorienteret og dialogbaseret undervisning. Vi udviklede modellen ´Den sundhedspædagogiske jonglør´.

’I balance med kronisk sygdom’ – seks kapitler

I 2011 skrev jeg Steno Diabetes Centers bog ’I balance med kronisk sygdom. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse’. Bogen beskriver det endelige patientuddannelseskoncept med modellerne ’Det balancerende menneske’ og ’Den sundhedspædagogiske jonglør’ og 24 forskellige sundhedspædagogiske refleksions- og dialogværktøjer, som støtter op omkring ´Det balancerende menneske’.

Samtidig med udgivelsen af bogen udviklede vi helt konkret en sundhedspædagogisk værktøjskasse med 24 værktøjer, som sundhedsprofessionelle kan bruge i gruppeundervisning. I værktøjskassen er der materialer til en gruppe på 10 personer. En værktøjskasse som vejer over 12 kg. Værktøjskassen kan hjælpe sundhedsprofessionelle til at facilitere en mere deltagerorienteret og dialogbaseret undervisning.

Ønsket med bogen og værktøjskassen er at inspirere sundhedsprofessionelle, som arbejder med patientuddannelse, til at arbejde mere sundhedspædagogisk, ved gennem brugen af modellerne og sundhedspædagogiske værktøjer, at skabe mere aktiv deltagelse og dialog. En deltagelse og dialog, som skal støtte deltagerne i patientuddannelse til at skabe de forandringer, som er nødvendige for at leve et godt liv med deres sygdom. Tanken bag bogen er også, at den skal inspirere sundhedsprofessionelle til at tænke nyt og til selv at udvikle kreative sundhedspædagogiske værktøjer til deres egne målgrupper og formål.

Bogen er en håndbog og består af 151 sider fordelt i seks kapitler.

 • Det første kapitel fortæller om de sundhedspædagogiske begreber, som ligger til grund for udviklingen af modellerne og værktøjskassen.
 • I kapitel to bliver modellen ´Det balancerende menneske´ beskrevet. Modellen beskriver de mange forskellige forandringer mennesker oplever, når de får eller lever med en kronisk sygdom – de oplever Kropslig skavank, Sænket overligger, Vibrerende sind og Udfordrende relationer. Modellen beskriver hvordan de oplever at være balancerende i deres nye, anderledes liv. Den beskriver også fire grundlæggende sundhedspædagogiske behov, de derfor kan have i et patientuddannelsesforløb. Behov for Klarhed, Helhed, Rettidighed og Samhørighed. Behov som de sundhedsprofessionelle gerne skal hjælpe med at indfri.
 • Kapitel tre tager derimod fat på de kompetencer der er nødvendige, hvis den sundhedsprofessionelle skal forestå en deltagerorienteret og dialogbaseret undervisning. Modellen ’Den sundhedspædagogisk jonglør’ bliver beskrevet ved at gennemgå de fire forskellige roller –Favneren, Facilitatoren, Oversætteren, Igangsætteren– som sundhedsprofessionelle ofte jonglere med.
 • I kapitel fire bliver der fokuseret på interaktionen mellem den sundhedsprofessionelle og deltagerne. Den motiverende samtale bliver kort beskrevet. Derefter bliver forskellige læringsstile gennemgået og hvordan man skaber en god gruppedynamik.
 • Kapitel fem, som er det længste kapitel, handler om ’Den sundhedspædagogiske værktøjskasse’ med de 24 øvelser. Øvelserne, som i sin form og udtryk, bruger farver, citater, billeder, udsagn, spil og leg til at imødekomme deltagernes forskellige læringsstile og behov. Alle øvelserne tager sit afsæt i ’Det balancerende menneske’. I kapitlet bliver øvelserne teoretiske fundament gennemgået. Derefter bliver de enkelte øvelser gennemgået, hvor de er inddelt i fire forskellige kategorier. Øvelser til Refleksion og Erfaring, til Motivation og Mål, til Viden og Læring og til Krop og Sanser. Alle øvelser bliver beskrevet ud fra samme skabelon, som indeholder formålet med øvelsen, praktiske informationer om brugen, en trin-for-trin instruktion og et billede af selve øvelsen.
 • Det sidste og sjette kapitel er et Appendiks, som har en oversigt over øvelserne og en litteraturliste til inspiration.

Og nu

Bogen er blevet trykt i over 2000 eksemplarer, og er blevet revideret undervejs til en ny version. Nogle af øvelserne blev forbedret efter at værktøjskassen blev feasibility-testet i et stort studie; NEED, 49 patientuddannelsessteder i Danmark. I NEED studiet, ønskede vi at undersøge om værktøjerne skaber deltagelse og dialog, samt om modellerne er brugbare. Resultatet, kort fortalt, er at værktøjerne i en meget højere grad skaber deltagelse og dialog, end de sundhedsprofessionelle tidligere havde oplevet. Modellen ’Det balancerende menneske’ hjalp dem til blive mere bevidste om og bedre til at møde deltagernes – patienterne og borgernes – behov. ’Den sundhedspædagogiske jonglør’ derimod hjalp dem til at reflektere over egne roller. Deres egne svagheder og styrker.

Mere end 600 sundhedsprofessionelle er på nuværende tidspunkt blevet undervist i konceptet, og værktøjskassen bliver nu brugt i over 80 kommuner i hele Danmark.

Men det slutter ikke her. Steno Center for Sundhedsfremme forsker, på nuværende tidspunkt, i selve effekten af brugen af sundhedspædagogiske værktøjer i patientuddannelse. Gennem et større quasi-eksperimental virkningsevalueringsstudie med en interventionsgruppe og en kontrolgruppe, undersøger Steno nu selve virkningen af koncept NEED’s metoder og værktøjer på borgerne, og hvor der er fokus på livskvalitet og handlekompetence i forhold til livsstilsændringer.

Bogen bliver brugt mange steder i regioner og kommuner som grundbog i sundhedspædagogiske kompetenceudviklingsforløb. Mange sundhedsprofessionelle nævner, at bogen og værktøjskassen hjælper dem til at komme fra teori om sundhedspædagogik til praktisk brug. Hjælper dem til at møde deres borgere, der hvor de er. Hjælper dem med at skabe deltagelse og dialog.

Fortæl hvad du synes om indlægget, skriv en kommentar herunder

Mod venstre stor pil

One Response to En sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

 1. Kære Gitte
  Jeg har været på Sundhedspædagogisk kursus og hørte dit spændene oplæg- Jeg er et sted hvor vi ikke har fået fingre i Steno værktøjskassen, men jeg har været inde på hjemmesiden Steno.dk og finde en quiz jeg gerne ville bruge om Dm2. Desværre har de ikke uploaded svararket, som ved de andre emner. Så kan du sende mig det?
  Mvh Anne

Skriv en kommentar

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks