Brugerinddragelse handler om, at brugeren skal være omdrejningspunktet for alt, hvad du gør.

Brugerinddragelse

Brugeren er oftest ekspert i eget liv

Brugerinddragelse kan betyde mange forskellige ting.

Du arbejder måske med borgere, patienter, kunder, fagpersoner, klienter, medlemmer eller noget syvende. Alle disse er dækket af begrebet bruger. Det væsentlige er, at brugeren er den, du har i fokus i dit daglige arbejde og i udviklingsprojekter. Og at graden af brugerinddragelsen sker på brugerens præmisser.

Samspil og forståelse er kernen i sundhedsfremmende brugerinddragelse

Du har nok, ligesom os, erfaret at det bedste resultat fås i et tæt samspil mellem dig og din brugers behov. Det er også heri, at den bevidste brugerinddragelse ligger; den sker netop i et sundhedspædagogisk samspil mellem dig og dine bruger.

Mød brugeren hvor de er

Brugerinddragelse handler om at opnå en dyb forståelse for brugerens problemer, muligheder og behov. I stedet for at antage hvad brugeren gør og ønsker. Tager vi i stedet ud og møder brugerne, hvor de er.

Vi får dem til at fortælle deres historie med vægt på det, som netop de synes er vigtigt. På den måde får vi indsamlet værdifuld data og nye indsigter. Indsigterne bruges til at kortlægge brugerens behov og på dernæst at finde de bedste løsninger – bedre end både du og brugeren måske troede muligt før den nye indsigt.

Dine behov for at inddrage brugeren afhænger af den opgave, du står overfor

Viden: Kom tættere på din bruger

Du er i en situation, hvor du ønsker at få indblik i din målgruppes hverdags og forstå deres behov bedre. Og på den måde få skabt mere brugerinddragelse i hverdagen.

Udvikling: Skab det rette tiltag

Du ønsker at udvikle nye, kreative sundhedspædagogiske koncepter eller redskaber som kan fremme mere deltagelse og dialog i din undervisning, og som støtter op om deltagernes situation.

Service design: Giv brugeren en helstøbt oplevelse

Du har et ønske om at give din bruger en god oplevelse af de sundhedspædagogiske tilbud, som din bruger går igennem fra start til slut. Læs  om, hvordan I kan lave et forløb for jeres brugerinddragelse, services, tiltag og processer.

>> Se herunder hvordan Innocate kan hjælpe dig eller ring på telefon 2862 1462 hvis du har spørgsmål eller blot har brug for inspiration

Få viden om din bruger

Du får ny og brugbar viden

Vi hjælper dig med at få en dybdegående viden om din brugers udfordringer, muligheder og behov.

For hvad ved du egentlig om dine brugere? Hvor meget af det du ”ved” om dem er baseret på antagelser og erfaringer med andre brugere?

Fordi indsigt giver bedre støtte

I sundhedspædagogik giver viden om brugeren muligheden til at levere det, brugeren har behov for og tilbyde den helt rigtige løsning.

Og det er ofte en løsning, som du ikke ville være kommet frem til uden den viden.

Finder sted i brugerens verden

Vi taler med brugerne i deres vante omgivelser, eller inviterer dem ind til en workshop.

Her får de mulighed for at åbne op og fortælle, om deres problemer og behov, ud fra deres synsvinkel.

Gennem den indsigt hjælper vi dig til at hjælpe din bruger.

Mød brugeren hvor brugeren er

Det brugercentrerede er så moderne i dag. Der er bl.a kommet mere fokus på patientinddragelse i egen behandling, og at borgen skal være i centrum, for de ydelser de bliver tilbudt. Og det er der en god grund til. For den dybe indsigt er afgørende for at hjælpe brugeren til forandring og til mere sundhedsfremmende handlinger.

Størstedelen af alt sundhedspædagogisk arbejde sker baseret på antagelser, som ikke altid er bekræftet eller begrundet af brugeren selv. Ofte ligger brugerens fokus et helt andet sted end antaget, og især i de situationer kan en undersøgelse, af brugerens oplevelse af egen situation, føre til en interessant indsigt .

Denne viden kan føre til at du bedre kan møde din bruger og derigennem give brugeren en oplevelse af at blive set, hørt og forstået.
Du kan som inspiration til at møde brugeren, hvor brugeren er, læse om beskrivelsen af Det Balancerende Menneske i bogen I balance med kronisk sygdom

>> Vil du høre mere?  Ring på 2862 1462 for at høre hvordan Innocate kan hjælpe dig

Tilbage til toppen

Skab det rette tiltag

Få et skræddersyet koncept

Der skal to parter til for at skabe en god interaktion.

Vi hjælper jer derfor med at udvikle en skræddersyet sundhedspædagogisk indsat, så I kan tilbyde det mest optimale tilbud til jeres brugere.

Dette fører til, at brugerne bliver i stand til det, som er formålet med hele indsatsen.

Klarhed om mål og linjer

Et skræddersyet koncept har fokus på de overordnede linjer.

Det er en målrettet indsats, som giver det mest optimale tilbud til jeres brugere.

Et koncept kan have mange formål. Det kan være en ny patientuddannelse, et tiltag som støtter brugerens evne til at handle optimalt, eller en strategi til at få en bedre dialog med en kunde.

Deltagelse af alle brugere

Det er afgørende for konceptets succes, at brugeren og I inddrages gennem hele processen.

Der er således stort fokus på aktiv deltagelse af alle brugerne, og få sat alles behov og oplevelser i spil .

Dette gør vi ved en etnografisk tilgang med interviews og observationer.

Gennem analyse og workshops udvikler vi sammen det endelige koncept.

Et koncept som bygger bro imellem jer og jeres brugeres behov

Vi kender alle til vigtigheden af at tilpasse ens interaktion til brugerens behov. Og vi ved, hvor vigtigt det især er, hvis en målgruppe har nogle særligt krævende behov.

Som fagperson er det derfor vigtigt at tilpasse sin indsats til brugeren og de særlige behov der måtte være. Interaktion mellem jer og brugere, er afgørende for at opnå det, der skal til for at brugeren lykkedes med skabe forandring eller forbedring i den konkrete situation.

Dette kræver en hensigtsmæssig sundhedspædagogisk strategi eller koncept for interaktionen, og skal derfor have målgruppens behov som omdrejningspunkt.

Vi udvikler et skræddersyet sundhedspædagogisk koncept med fokus på de konceptuelle linjer omkring form og indhold.

På baggrund af samtaler med brugerne tager vi afsæt i fremkomne brugerindsigter og jeres strategi, og bygger derigennem bro til jeres brugeres behov. Konceptet hjælper jer med at komme i mål med det, som er formålet med indsatsen.

Du kan som inspiration se et sundhedspædagogisk koncept i bogen I balance med kronisk sygdom

Vil du høre mere? Ring på 2862 1462

Tilbage til toppen

Skab dialog og deltagelse


Sundhedspædagogiske værktøjer

Deltagelse og dialog er omdrejningspunkter i sundhedspædagogik. Men det kan være svært at skabe.

Gennem nye målrettede innovative refleksions- og dialogværktøjer kan vi hjælpe dig med støtte brugeren, til at få skabt refleksion og dialog, og dermed skabe sundhedsfremmende forandringer.

Du får konkrete værktøjer og metoder som er udviklet til at støtte din kommunikation og facilitering.

Fra refleksion til handling

Skræddersyede sundhedspædagogiske værktøjer tager højde for individuelle behov og læringsstile.

Værktøjer kan bruges til at få brugerne til at reflektere og tale om deres følelser.

Værktøjerne hjælper med at konkretisere tanker, svære emner, idéer og mål.

Gennem dialog med andre skaber de mulighed for forandring og handling.

Forskellige form og formål

De målrettede værktøjer tager udgangspunkt i netop dine brugeres verden.

På baggrund af brugerindsigter udvikler vi for værktøjerne, konkrete designprincipper som indeholder principper for formål, form og indhold.

Værktøjerne kan være til gruppeundervisning, til 1:1 samtaler eller til brug på nettet.

Brug værktøjer til at facilitere forandring

Interaktionen mellem dig og dine brugere er omdrejningspunktet. Deltagelse og dialog er som bekendt meget højt vægtet indenfor sundhedspædagogik, men ofte kan det være svært for begge parter – dig og brugeren – at få skabt denne deltagelse og dialog.

De sundhedspædagogiske værktøjer kan hjælpe dig med at være nytænkende og facilitere denne mere deltager-orienteret undervisning, hvor der skal være et brugerfokus. Værktøjerne hjælper dig med at facilitere samtaler om udfordringer og til at hjælpe brugerne med at finde en kreativ løsning på deres udfordringer.

Værktøjernes forskellige virkemidler, så som billeder og citater, hjælper med at stimulere sanser og hukommelsen. De hjælper ligeledes brugeren til at spejle sig i andre og opleve at de ikke er alene om den pågældende oplevelse.

Da værktøjerne netop tager udgangspunkt i en specifik målgruppes udfordringer, lægger de på en ny måde op til diskussioner af forskellige emner, som brugeren måske ikke selv er bevidst om fylder. Der bliver skabt mulighed for at reflektere på en fremadrettet, løsningsorienteret måde.

Få inspiration til forskellige værktøjer se Værktøjskassen i bogen I balance med kronisk sygdom

Vil du høre mere? Ring på 2862 1462

Tilbage til toppen

Giv brugeren en helstøbt oplevelse


Servicedesign

Et sundhedspædagogisk servicedesign er en rigtig god tilgang til at møde brugeren, hvor brugeren er og tilbyde den rette sundhedspædagogiske støtte igennem et helt forløb.

I får klarhed over brugernes rejse igennem et forløb hos jer, og de sundhedspædagogiske ’touchpoints’ der ligger på vejen. Optimale som mindre optimale.

Vi optimerer sammen forløbet, så det bliver en mere sundhedspædagogisk helstøbt oplevelse både for brugeren, men også mere effektivt for jer.

Vigtige touchpoints

Servicedesign handler om at synliggøre de forskellige touchpoints, brugeren oplever gennem et forløb.

Identificering af rejsens touch-point kan gøre det klart, på hvilken måde den sundhedsfremmende ydelse der bliver tilbudt er unik, og hvordan ydelsen skal foregå sundhedspædagogisk på det enkelte touchpoint.

Målet er at brugeren gennem hele rejsen oplever at skulle deltage aktivt, for til sidst at være i stand til sundhedsfremmende forandringer.

Brugerens rejse

Det sundhedspædagogiske servicedesign har brugerrejsen som et centralt redskab.

Derfor er det første og vigtigste at få kortlagt netop brugerrejsen.

Brugerrejsen bliver kortlagt gennem observationer af forskellige sessioner i et forløb og interviews med brugere og fagpersoner.

Kreative workshops vil blive brugt til at skabe en visuel fremstilling af brugerrejsen samt til en optimering af de enkelte touchpoints.

Et sundhedspædagogisk servicedesign skaber den røde tråd

Ved et sundhedspædagogisk servicedesign er det vigtigt, at der er en rød sundhedspædagogisk tråd gennem alt; fra det første brev til det sidste møde skal brugeren opleve en sundhedspædagogiske tilgang, hvor fokus er på dialog, aktiv deltagelse og egen handlekompetence.

En mindst lige så vigtig del af det er, at det målretter den sundhedspædagogiske kommunikation og tilgang, så du ikke kommer til at sige ét, mener noget andet, og brugeren opfatter noget helt tredje.

Det har først og fremmest den effekt, at du vil kunne lave bedre forventningsafstemning til forløbet. Og effekten af den afstemning går begge veje. Brugeren vil blive mere præcist klar over det forløb, som han/hun skal igennem, og du vil blive mere præcist klar over brugerens behov, problemer, bekymringer og synsvinkler i løbet af den rejse.

Et sundhedspædagogik servicedesign er altså ikke kun en fordel for brugeren. Det gør det i høj grad også mere enkelt at kommunikere processen over for både brugere eller internt, for andre kollegaer eller interessenter, da interventionen er mere klart og visuelt formuleret.

Vil du høre mere? Ring på 2862 1462

Tilbage til toppen

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks