Få dine sundheds-pædagogiske og innovative kompetencer i spil

Udvikling af kompetencer

Fokus på udvikling af kompetencer er vigtig, uanset hvor god du er!

At blive bedre kræver specifikke mål, som er rettet efter de brugere, du arbejder med. Og netop tilpasningen til brugerens behov er nok en udfordring, du kan kende både i dit daglige arbejde, og i din kompetenceudvikling.

For det er svært at møde brugernes behov

De fleste fagpersoner er rigtig dygtige, og er motiverede til at møde brugerens behov, men mangler den sidste skærpelse af indsigter eller løft af sundhedspædagogiske kompetencer for at nå helt i mål.

Innovativ sundhedspædagogisk kompetenceudvikling i skræddersyede løsninger

Udviklingen af kompetencer kan ske både på det individuelle plan, for en gruppe, eller for et helt sted.

Når jeg arbejder med kompetenceudvikling, arbejder jeg konsekvent altid med at føre det teoretiske arbejde ud i praksis. Der vil ofte køre et parallelt praksisforløb, hvor du får mulighed for at afprøve det, du har lært.

Det er en væsentlig del af min tilgang at skræddersy alle løsninger. Derfor er kompetenceudviklingen med undervisning og træning tilrettet hver enkelt kundes specifikke muligheder for udvikling af kompetencer.

De overordnede tiltag vil også være tilpasset lige præcis de udfordringer, I som en gruppe eller sted står over for.

Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling

Hvilke mål har du ?

Dine behov for at have Fokus på Kompetencer afhænger af det specifikke mål du eller I har.

Få teori og praksis forenet

I et team, som ønsker at få en fælles forståelse af innovation og sundhedspædagogik og derigennem styrke jeres kreative sundhedspædagogiske kapacitet i dagligdagen.

Få målrettede kompetencer

I har brug for at blive endnu bedre til at møde en konkret målgruppe, som skaber udfordringer for jer. I har brug for helt målrettede kompetencer. Så I har behov for et skræddersyet kompetenceudviklings forløb.

Bliv fagligt udfordret

Som gruppe ønsker I en mere individuel og personlig faglig udvikling, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes sundhedspædagogiske udfordringer i dagligdagen. Jeres mål er at blive fagligt udfordret gennem personlig supervision og gennem refleksion at blive endnu bedre i situationen.

Få ny inspiration

I kan også have et mål om løbende går at få ny inspiration og derigennem styrke jeres fællesskab, viden og kompetencer indenfor forskellige områder. I vil afholde en temadag, workshop, et seminar, eller I har brug for et oplæg.

 

Se herunder hvordan jeg kan hjælpe dig
eller ring på telefon 2862 1462 hvis du har spørgsmål eller blot har brug for inspiration

Få teori og praksis forenet

Alle for en, en for alle

I vil få opbygget en fælles sundheds-pædagogisk forståelse, da forløbet har den egenskab, at det på én gang hæver alle i niveau.

Det er altså ikke kun forbeholdt dem med mindre erfaring i det sundhedspædagogiske.

Også husets sundhedspædagogiske eksperter vil lære nyt – både omkring teori og praksis

Fælles forståelse

Formålet med at få teori og praksis forenet er først og fremmest, at alle opnår en fælles forståelse for teorien og tankegangen i innovation og det sundhedspædagogiske.

Derefter er formålet, at omsætte den teoretiske viden til praksis.

Mange muligheder

Forløbet kan tage mange former. Det vil i alle disse former i stor grad være dialogbaseret og med aktiv deltagelse. Men intensiteten og fokusområderne vil blive tilpasset jeres behov.

Det kan være, at I ønsker det opbygget i en række moduler, som gennemløbes over eksempelvis 4-5 udviklingsdage.

Der kan også laves et mere intensivt forløb på én temadag.

God idé i teorien, svært i dagligdagen

Det er vigtigt for arbejdet med sundhedspædagogik, at alle i en given gruppe har en nogenlunde fælles forståelse. En forståelse for hvordan man tænker sundhedspædagogisk, og hvordan man arbejder med sundhedspædagogik på en kreativ og brugbar måde.

Omdrejningspunktet i sundhedspædagogik er, at man gennem aktiv deltagelse og dialog styrker brugerens kompetencer til at kunne foretage sundhedsfremmende valg og forandringer. Når en person skal ændre vaner og skabe forandringer, er det vigtigt at blive støttet på en sundhedspædagogisk måde til at finde kreative løsninger på egne udfordringer.

At få teori forenet til praksis er ofte en udfordring for mange. Det der lyder som en god idé i teorien, kan være svært at omsætte i praksis.

Derfor kan det være særdeles værdifuldt, at alle i et team gennemgår et fælles forløb, hvor der er fokus på, hvordan sundhedspædagogiske teorier kan gøres brugbare i det daglige arbejde. Et nøgleelement i forløbet er også identificeringen af sundhedspædagogiske roller i det sundhedspædagogiske arbejde. Med udgangspunkt i Den Sundhedspædagogiske Jonglør vil der være fokus på de forskellige roller, fagpersoner jonglerer med i det sundhedspædagogiske arbejde.
Du kan som inspiration læse om sundhedspædagogik og Den Sundhedspædagogiske Jonglør i I balance med kronisk sygdom.

Vil du høre mere? Ring på 2862 1462

Tilbage til toppen

Få målrettede kompetencer

Skræddersyet uddannelse

Sammen skræddersyer vi et kompetence-udviklingsforløb, der giver jer de bedst mulige forudsætninger for at fuldføre jeres arbejde bedst muligt.

Et forløb som får jer til at føle jer kompetente til at arbejde sundhedspædagogisk med forskellige målgruppers behov.

Et skræddersyet forløb er særligt relevant i forbindelse med nye tiltag, nye koncepter, eller nye udfordringer

Skønt at være kompetent

Et skræddersyet kompetenceudviklings-forløb er et forløb, som er udviklet til at tage højde for de specifikke udfordringer, I står overfor i dagligdagen. Enten som enkeltperson eller som team.

Kompetenceforløbet vil være baseret både på teorier, som er relevante for jer i praksis, men også baseret på jeres erfaringer, udfordringer og specifikke behov.

Kompetenceudviklingen skal møde jeres behov for faglig udvikling og for at føle sig kompetent.

Brugerdrevne kompetencer

For at kompetenceudviklingsforløbet bliver brugbar, er udviklingen af forløbet drevet af en brugerdreven innovationstilgang, Design Thinking.

Vi vil observere, interviewe og holde workshops for derigennem udvikle jeres eget komptenceudviklingskoncept.

Løsningsområdet er mangfoldig. Det kan være en blanding af individuel supervisering og gruppeundervisning med teori og praktisk træning.

Kompetencer smitter

Det, som især er vigtigt for jer, er at få klartgjort ikke kun, hvordan I skærper de nødvendige kompetencer, men også at gå et skridt tidligere i processen: Hvad er overhovedet de nødvendige kompetencer? Hvor vil det være mest værdifuldt at sætte ind? Hvilke styrker skal fremmes, og hvilke svagheder skal udbedres?

Med startpunktet klart lægger vi fokus på målet. Vi tager f.eks udgangspunkt i en bestemt målgruppe I må have. Det kan være en målgruppe, I ikke har haft så meget at gøre med før, og som derfor kræver nye kompetencer. Eller en målgruppe som I kender godt, men oplever faglige og sundhedspædagogiske udfordringer med.

Når både starten og målet er klart, kan vi sammen fastlægge et effektivt forløb, der lægger vægt på udvikling de rigtige steder.

Et uddannelsesforløb gør jer mere kompetente. Men det er ikke det vigtigste. For jeres nye kompetencer forplanter sig, og vil i sidste ende give mere kompetente brugere. Og det er her den skjulte skat i forløbet ligger gemt.

Vil du høre mere? Ring på 2862 1462

Tilbage til toppen

Bliv fagligt udfordret

Styrker og svagheder

For at gøre dig – eller dine medarbejdere –endnu bedre, kan du få direkte personlig supervision på dit arbejde.

Det har som primært formål at styrke dine eksisterende kompetencer, og give dig indsigt i områder hvor du med fordel kan øve dig på at blive bedre.

Supervision kan bidrage med en innovativt, praksisnær sundhedspædagogik, der kan styrke din kapacitet.

At kende sine egne styrker og svagheder kan støtte dig til bedre at møde din bruger og dermed fremme relevante forandringer.

Bliv mødt med forståelse

Innocates supervision er baseret på et velfunderet teoretisk og praktisk fundament.

Supervisionen bygger derfor også på en etnografisk tilgang, hvor vi observerer, hvad du gør, og ikke hvad du siger, du gør.

Supervisionen vil være baseret på dialog, aktiv deltagelse og i høj grad af refleksion af egen rolle.

Omdrejningspunktet for supervisionen er empati, tillid og konstruktiv feedback i en positiv ånd. Vi tager højde for dine behov, og for hvem du er.

Mig selv udefra

Oftest er supervision for den enkelte.
Der kan med fordel laves supervision af et team, eller et parallelforløb med flere enkeltpersoner som del af en gruppe.

Det kan gøres på mange måder.
De bedste resultater ser vi, når observationerne dokumenteres på video.

På den måde kan vi tage udgangspunkt i konkrete situationer.

Det kan være meget lærerigt at se sig selv udefra på den måde, og det fører som regel til interessante (selv)indsigter og en bedre teamidentitet.

Alle har faglige udfordringer, det handler bare om at blive bevidst om dem

En ekstern supervision vil føre til en endnu større følelse af kompetence og sikkerhed i din ekspertise. Du vil blive skærpet i det du er bedst til, og hvis du ønsker det, blive gjort opmærksom på, hvor du kan forbedre dig.

Eventuelle antagelser om dine styrker og svagheder bliver på den måde taget op til refleksion og diskussion. Sådan undgår du at gå med en falsk selvsikkerhed omkring noget, eller en ubegrundet frygt for en manglende kompetence i noget, du måske faktisk er rigtig dygtig til.

Observationen foregår med sundhedspædagogik for øje. Der vil i den forbindelse være fokus på, at du selv får mulighed for at komme på banen. Det er på mange måder struktureret på samme måde, som når vi arbejder med brugere. Derfor tager vi også udgangspunkt i din synsvinkel og din egen oplevelse af de udvalgte situationer.

Vil du høre mere? Ring på 2862 1462

Tilbage til toppen

Få inspiration

Inspiration forandrer

Ofte søger vi inspiration udefra, når vi søger ny viden, så vi kan forandre os og blive endnu bedre.

At få ny inspiration giver jer mulighed for, at se på det I allerede gør, men kan også hjælpe jer til at prøve gå nye veje. Veje som I måske ikke lige var bevidste om fandtes.

Inspiration kan komme på en temadag, et seminar eller en workshop, enten ud fra et emne I ønsker at arbejde med, men det kan også være et emne, vi finder frem til sammen.

Mulighederne er mange

At få inspiration kan have mange forskellige formater.
Jeres behov for inspiration planlægger vi sammen ud fra jeres formål og mål med dagen.

Det kan være en teamdag, en kompetenceudviklingsdag eller et foredrag. Det kan være for en lille eller stor gruppe. En time, halv dag, hel dag eller et par dage.
Alt det finder vi ud af sammen.

Formålene kan være mange, og derfor skal den inspiration I køber ind også spænde vidt både med hensyn til indhold og metode.

Alle bliver aktive

Om det handler om temadage, workshops og seminarer, så er der altid en høj grad af dialog, deltagelse og en rar atmosfære.

Lige præcis som vi siger, at der skal være i interaktionen med brugerne.

Hvis I har behov for at arbejde videre bagefter med temaet, indsamler vi data undervejs, som vi analyserer, så I kan få en rapport over dagens indsigter eller beslutninger.

Få koblet din viden og erfaringer med ny viden og erfaringer

Der kan være flere forskellige formål med at få inspiration udefra. Måske skal teamet løftes rent fagligt. Måske skal I opleve noget som er anderledes, sjovt og kreativt. Eller måske skal samarbejdet styrkes på tværs ved at kende mere til hinandens kompetencer. Mulighederne er mange.

Men en ting er sikkert, vi har alle behov for at få ny inspiration og viden, hvis vi skal holde os opdateret . Når vi vil udvikle os til at blive endnu bedre og til at fastholde vores arbejdsglæde.

Hos Innocate har vi en bred vifte af viden og erfaringer. Det kan være teorier om sundhedsfremme og sundhedspædagogik, praktiske aspekter, kvalitativ forskning, borgeren i centrum, patientinddragelse, kreativitet, innovation, facilitering, kommunikation, brug af sundhedspædagogiske værktøjer, empowerment, evaluering, høretab, erkendelse, motivation, forandring, service design og Steno Diabetes Centers modeller Det balancerende menneske , Den sundhedspædagogiske jonglør, Værktøjskassen og meget mere. Det kan være et emne, som kan stå alene, men hos Innocate har vi en evne til koble områder til hinanden på nye måder. Det kan være viden om service design i virksomheder og med deltagelse og dialog i sundhedspædagogik. Hvordan kan de to områder være forbundet?

Det er netop ved at koble erfaringer, viden og nytænkning sammen, at nye muligheder opstår. Og det er hvad inspiration kan gøre. Det kan få dig til at tænke på, hvordan du kan bruge denne nye viden i din dagligdag. En temadag, en workshop eller et oplæg kan inspirere til at tænke og prøve noget nyt.

Vil du høre mere? Ring på 2862 1462

Tilbage til toppen

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks