Fra Idé til Handling handler om at hjælpe dig videre fra spæde innovative ideer til konkrete interne sundheds-pædagogiske forandringer

Få konsulent hjælp til nye ideer

Konsulent sparring på sundhedsinnovation

Vi rådgiver dig i de mindre opgaver, hvor der ikke er brug for større udvikling. Det kan eksempelvis være om strategi indenfor sundhedspædagogik eller brugerdreven innovation, rådgivning på konkrete opgaver, facilitering af processer, eller andre mindre udfordringer.

Du sidder måske fast i nogle fasttømrede processer, som Innocate kan hjælpe dig ud af. Det gør vi, blandt andet med at bidrage med sparring til innovative løsninger på dine problemer.

Konkret sparring, ledelse og udvikling af nye eller eksisterende projekter

Med vores unikke ekspertise i at opbygge en lokal sundhedspædagogiske tiltag gør vi brugerindsigt til viden, og udvikler sammen med dig og dine kollegaer en løsning på jeres udfordringer, med brugeren for øje.

Sundhedsinnovation

Vi kombinerer brugerindsigt med viden om innovation, kommunikation, motivation, handling og forandring. Vi definerer klare muligheder for intern sundhedspædagogisk forandring, der kan bruges direkte i den strategiske beslutningsproces.

Vi fremmer jeres innovationskapacitet, så I bliver bedre til at arbejde med interne sundhedspædagogiske forandringsprocesser, som på sigt fremmer sundheden hos jeres brugere.

Dine behov for sparring afhænger af den specifikke opgave, du står over for.

Få rådgivning i innovationsprojekter

Du står du med et projekt som er nødstedt på den ene eller anden måde, gået lidt i stampe, eller står du står overfor et nyt projekt som skal sætte i søen. I begge situationer kan udfordringen være, hvordan projektet kommer i gang eller blot videre. Og hvordan innovation og sundhedspædagogikken kommer i fokus og bliver implementeret, så projektet opnår de ønskede mål.

Sparring på sundhedsinnovation

Du mangler lidt sparring i dagligdagen om udfordringer og strategisk planlægning, indenfor sundhedsinnovation og sundhedspædagogik.

 

Se herunder hvordan Innocate kan hjælpe dig
eller ring på telefon 2862 1462, hvis du har spørgsmål eller blot har brug for inspiration

Få hjælp til innovationsprocesser


Skab fremdrift i projektet

Det kan være svært at skabe fremdrift i et projekt, når dagligdagen er fyldt med faglige gøremål.

Fremdrift kræver en gennemtænkt plan for processen.

Gennem kreativitet og projektledelse hjælper vi med:

  • At komme i mål med projektet
  • At gøre et grundigt forarbejde
  • At blive bevidste om målgruppens behov
  • At få gjort formålet helt klart

Bliv stærk til Design Thinking

Når Innocate hjælper med at skabe fremdrift i et projekt, tager vi udgangspunkt i innovationsprocesser. Vores metoder udfordrer på en kreativ måde, sådan at udfordringerne bliver italesat til beslutninger og løsninger.

Innocate bruger Design Thinking, brugerdreven innovation, som tilgang.

I har selv ideén til projektet, vi hjælper jer med at tænke og implementere innovativt og sundhedspædagogisk undervejs.

Faciliterer vejen gennem projektet

Et samarbejde igangsættes med workshops som Innocate faciliteterer.

Vi kommer til bunds i formål, forventningsafstemning, målgruppe, ressourcer, samarbejder etc.

Forløbet vil indeholde løbende sparring om innovative metoder og sundhedspædagogiske aspekter.

Vi faciliterer at få vendt tingene lidt på hovedet og få stillet de kritiske, konstruktive spørgsmål.

Løsningen til projektet, som af mange gode grunde ikke er kommet i luften

Ressourcemæssige udfordringer og almindelig travlhed med de daglige højt prioriterede opgaver, betyder ofte at et projekt som længe har været på tegnebrætte, er svært at få ført ud i livet.

Andre årsager kan være, at det er svært at få defineret klare formål. Uklare formål fører ofte til projektes stille død, idet det er svært at se lyset for enden af tunnelen, og arbejdet bliver skruen uden ende. Innocate hjælper med at sætte klare mål eller formål for projektet, som bliver tydeliggjort og synlige for alle involverede parter i projektet.

Vi sikre, at projektet er i fremdrift, og alle involverede bliver holdt til ilden igennem hele projekt perioden.

Vi introducerer en Design Thinking tilgang. Vi hjælper jer konkret undervejs ved at introducere forskellige metoder, som I kan bruge i det konkrete projektarbejde. At arbejde innovativt og sundhedspædagogisk i et projekt betyder, at brugeren hele tiden er i fokus i forhold til formålet.

Den støtte I ønsker kan være mangfoldig

Vores hjælp begrænser sig ikke til eksisterende projekter. Vi kan også med stort udbytte, støtte jer i opstarten eller faciliteringen af innovationsprocesser i projektet. Sammen holder vi en række møder og workshops parallelt med jeres konkrete projektarbejde, hvor vi får gennemarbejdet jeres vigtigste problemstillinger.

Vi kender til jeres ønsker, men også til jeres udfordringer. Vi hjælper jer med at sikre, at I tænker nyt, har brugeren i fokus og kommer med nye innovative løsninger, som inddrager jeres ønske om at arbejde sundhedspædagogisk.

Innocate er med hele vejen eller dele af vejen igennem projektet – helt afhængig af det specifikke behov. Vi giver indspark, som I selv arbejder videre med, indtil næste indspark.

Vil du høre mere? Ring på 2862 1462

Tilbage til toppen

Sparring på sundhedspædagogiske udfordringer


Få sparring til konkrete udfordringer eller idéer

Få eksperthjælp til et konkret sundhedsinnovation hvor du kunne bruge et indspark til et område, som har brug for nytænkning,

Eller måske har du en konkret udfordring eller idé, hvor du har brug for en ”second opinion” til at komme frem til den bedste løsning.

Ekspert hjælp kan rykke en udfordring eller idé mange meter

En sparringssession eller forløb vil sætte fokus på, hvad der i grunden er vigtig at lægge vægt på, og hvad dine eller jeres udfordringer især er.

Du bliver i stand til at stille skarpt på de innovative og sundhedspædagogiske elementer i den udfordring, du står over for og træffe de rette valg og beslutninger

1 time eller 10, træk på den hjælp du lige præcis har brug for

Sparring er baseret på jævnbyrdig dialog og konstruktiv feedback, samt innovative forslag til optimering af de processer I arbejder ud fra.

Vi tager udgangspunkt i jeres fundament, fokuserer på den aktuelle situation og dykker ned der, hvor optimering skal sættes ind med størst mulig effekt.

Få eksperthjælp til konkret sundhedsinnovation

Sparring med en ekspert indenfor sundhedsinnovation, kan især være værdifuldt for dig, som ønsker en tilgang til intern sundhedspædagogisk forandring. En forandring hvor der er fokus på nytænkning, eller på et område hvor I som organisation ikke har jeres fremmeste ekspertise.

Der kan være stor gevinst i at få en ekstern person ind til at se på de eksisterende processer, og koncepter I arbejder med .

Sparring kan give lige præcis den støtte, vejledning og ideér, som er nødvendig for at løse en konkret udfordring. Eller til at få afprøvet idéer og tanker inden de føres ud i praksis.

Hvordan sparring på sundhedsinnovation kan hjælpe

Sparringen er meget konkret omkring, hvad I kan gøre i den enkelte situation. Hvordan I kan forbedre sundhedspædagogikken. Hvordan I som sted eller afdeling kan blive mere kreative. Hvordan I kan blive bedre til at arbejde med sundhedsinnovation.

En sparringssession kan også bruges til at blive udfordret på idéer og tiltag indenfor strategisk planlægning. Du kan f.eks. blive udfordret på, hvordan I som sted omsætter teoretisk sundhedspædagogik til nye innovative tiltag, eller på hvordan brugeren kommer i centrum hos jer.

Alternativt kan en sparringssession bruges ifb med allerede igangværende tiltag. Det kan være tiltag for personalet, men det kan også være tiltag eller koncepter til brugerne. Det kan være et tilbud som I ønsker af få evalueret.

Vi tager udgangspunkt i jeres fundament. Det vil altså ikke være et forløb, hvor vi kommer ud og fortæller jer, hvordan vi selv ville have gjort det, hvis det var os der skulle have bygget det op. I stedet fokuserer vi på jeres aktuelle situation, og lægger vægt på, hvor I med størst effektivitet kan sætte ind, hvor I konkret kan optimere, og hvordan.

Sparringen kan enten foregå som et samlet engangsforløb, eller som en klippekortsløsning, hvor du på forhånd investerer i assistance til at træffe den rette beslutning i en række fremtidige udfordringer.

Vil du høre mere? Ring på 2862 1462

Tilbage til toppen

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks