Giver du for mange gaver?

Giver du som fagperson for mange gaver?

Du står måske lige nu med en, som er sprunget fra et hold af uforklarlige årsager.

Det gik ellers godt!

I havde en god kontakt.

Han virkede glad og gjorde fremskridt.

Hvorfor stopper han så?

Vores bud er, at du måske har givet ham for mange gaver…

Vi har selv mødt ham

Under et feltarbejde i et sundhedscenter møder vi Peter, som er sprunget fra rygestopkurset.

Han er ellers rigtig glad for kurset, som har hjulpet ham til at skære rygningen ned til 2-3 cigaretter dagligt.

Særligt er han glad for underviseren. For Hanne.

Netop derfor beslutter Peter at droppe kurset.

Giver det ingen mening?

Måske kan vi sammen finde logikken, hvis vi anvender antropologisk teori om gavegivning.

Noget for noget…

Teorierne (M.Mauss, M. Sahlins, C. Levi-Strauss) fastslår, at når vi mennesker modtager en gave, ønsker vi altid at ”tilbagebetale” med en lignende gave.

Dette gælder fysiske ting, men også sociale fænomener som invitationer, tillidserklæringer og fortrolighed.

Når vi bliver inviteret på middag, tager vi derfor en værtindegave med eller kvitterer med en middagsinvitation den anden vej.

Således opstår sociale alliancer imellem mennesker, som bygger på gensidig udveksling.

Hvis man ikke bidrager med det forventede, opløses alliancen og man kan ikke regne med fremover at blive inviteret til middag.

Kender du det?

Tilbage til Peter

Peter har indset, at han må bryde alliancen med Hanne.

Han har nemlig dårlig samvittighed overfor hende, fordi han synes, hun spilder sin tid, så længe han ikke stopper med at ryge.

I Peters perspektiv består deres alliance i en udveksling, som skal gå begge veje.

Hanne byder ind med vejledning, inddrager ham og et lyttende øre, men Peter føler ikke, at han overholder sin del.

Derfor stopper han.

Hanne har sagt, at Peter altid kan ringe til hende, men han gør det ikke.

For han vil først ringe, når han er holdt helt op med at ryge.

Desværre går det kun den forkerte vej med cigaretterne. Han er begyndt at ryge mere igen.

Så han har ikke noget at give.

Du ønsker dig også gaver. Usynlige gaver

Du går nok ikke rundt og forventer, at borgeren skal give dig noget.

Og dog.

Du vil jo også gerne se gode resultater. Have en glad og tilfreds borger.

Men har du tænkt på, hvordan borgeren ser på det? 

Hvis de borgere du arbejder med ligner Peter, så prøver de måske også at opnå en ligeværdig relation til dig ved at bidrage til jeres alliance.

Taknemlighedsgæld

Vores feltarbejde viser, at borgerne er så taknemmelige over alle kommunes tilbud, at de oplever at stå i en form for taknemmelighedsgæld til de sundhedsprofessionelle.

Denne oplevelse af gæld har stor indflydelse på deres rehabiliterende rejse i Sundhedscentrets tilbud.

For det første fortæller de, at de nogen gange undlader at komme med kritik af procedurer og kursernes indhold, fordi de føler, at de skylder ”At gøre hvad man får besked på”.

Også når de oplever det som meningsløst.

Og så er der dem, der som Peter giver op, fordi de ikke kan opfylde de forventninger, de selv oplever i alliancen med den sundhedsprofessionelle.

At give noget tilbage.

Får du gaver tilbage?

Hvordan forholder dine borgere sig til dig og den støtte og vejledning du giver?

De gaver du giver.

Hvad tror du, de oplever, at de skal give dig til gengæld?

Og hvordan kan det mon påvirke deres rehabiliterende rejse?

Dette er en ny måde at se på relationen imellem dig og borgeren på.

Ved at blive opmærksom på, at I indgår i en social alliance, som bygger på en gensidig, men til tider usynlig udveksling, kan du blive klogere på jeres relation og de valg borgeren træffer.

Spørg også dig selv om ikke borgerne har ret i, at du faktisk har forventninger til dem.

Vær ærlig overfor dig selv.

Hvad er det borgerne skal give dig, for at du føler succes i dit arbejdsliv?

Og hvordan kan I sammen blive mere klar over de gaver der skal udveksles og bruge fænomenet gavegivning på en brugbar måde?

 

Fortæl lidt om dine svar på spørgsmålene og vær med i en dialog om gavegivning. Skriv dine kommentarer herunder

Mod venstre stor pil

Skriv en kommentar

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks