Mission

Innocate hjælper fagpersoner, der arbejder med menneskers sundhed, forandring og livskvalitet, med at udvikle og styrke innovative sundhedspædagogiske tiltag så det enkelte menneskes behov bliver set. 

Det styrker den enkeltes mulighed for handling og vedvarende sundhedsfremmende forandring bliver skabt.

Om Innocate

Sundhedsinnovationshus

Jeg – Gitte Engelund – grundlagde Innocate i sommeren 2014, ud fra et ønske om at skabe nytænkning indenfor sundhedsfremme, sundhedspædagogik og sundhedsfaglige kompetencer, hvor brugerens behov kommer i centrum. Jeg har gennem mit mangeårige arbejde med sundhedsfremme, sundhedspædagogik og innovation erfaret, at når man arbejder med forandringer i livet, er det vigtigt at koble sundhedspædagogik med en innovativ og kreativ tankegang.

Med Innocate ønsker jeg at øge sundhedsfremme, innovation og sundhedspædagogik på en sådan måde, at fagpersoner bliver i bedre stand til at se og møde deres brugere, der hvor de er. Til at udvikle tiltag, der møder deres behov, for derigennem at skabe vedvarende sundhedsfremmende forandringer.

Navnet Innocate

Innocate´s navn består af to stavelser som kommer fra to-tre forskellige ord, som fylder meget i det arbejde vi gør .

’Inno’ er forstavelsen til det engelske ord innovate.

Endelsen ’cate’ er fra ordene educate og communicate . Vi innovere og tænker nyt indenfor pædagogik og kommunikation. 

Vores samarbejde

Innovation sker, når forskellige fagpersoners kvalifikationer og kompetencer kommer i spil, og derfor vægter jeg et tæt samarbejde meget højt.

Som en udefrakommende konsulent er det utroligt vigtigt, at jeg bygger videre på jeres viden, erfaringer og resultater, samtidig med at jeg også udfordre jer til at tænke mere innovativt og sundhedspædagogisk.

For at et frugtbar samarbejde kan ske, er det vigtigt med en høj grad af tillid til og respekt for hinanden. Det er gennem en proces med åbenhed, dialog, leg, kreativitet og en rar atmosfære, at de bedste løsninger bliver skabt. Løsninger, der imødekommer ikke kun jeres brugeres, men også jeres behov.

Innocate’s netværksteam

Når jeg arbejder med innovation, er et af nøgleordene tværfaglighed. Denne tværfaglighed betyder, at det er vigtigt i innovationsprocessen at få forskellige fagligheder, erfaringer og viden i spil. Det er både jeres forskellige fagligheder og mine men også fra personer, som har lige præcist det, man står og mangler.

I mit daglige arbejde trækker jeg derfor på viden, erfaringer og inspiration fra de andre innovative konsulentvirksomheder i The Camp i Ballerup, hvor Innocate har til huse.

Hvis jeg mangler en helt specifik viden, færdighed til opgaven eller ekstra ressourcer, sørger jeg for at søge hjælp i mit store netværk. Jeg samarbejder lige præcis med den eller de personer, som kan tilføre jeres løsning det helt rigtige.

Det handler i sidste ende om få den mest optimale løsning, som overhovedet er mulig, og dertil skal der bruges de helt rette personer og kompetencer.

 

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks