Gitte Engelund

Gitte Engelund helt kort

 ”Jeg har altid været drevet af at få viden, gå nye veje, vende tingene lidt på hovedet og på kreativ vis søge nye løsninger. Mine mange positive erfaringer, med hvad brugerinddragelse og innovationsprocesser kan gøre indenfor sundhedsfremme, har medvirket til at sundhedspædagogisk innovation, er blevet mit helt store interesseområde. Sundhedspædagogik med en innovativ tilgang kan virkelig være med til at skabe vigtige forandringer, som kan gøre en stor forskel for det enkelte menneske”

Med en baggrund inden for afspændingspædagogik, klinisk audiologi, udvikling af koncepter og produkter, forskning, projektledelse, undervisning til i dag, hvor mit faglige virke er fokuseret på brugerdreven innovation, design og sundhedspædagogik, spænder min faglige ekspertise bredt.

Mine faglige kompetencer kombineret med de personlige (en praksisnær, ansvarsbevidst og nytænkende sjæl med humor og stor entusiasme) bruger jeg i dag, når jeg praktiserer som Sundhedpædagogisk Innovatør i Innocate, hvor jeg er specialist indenfor sundhedspædagogik, brugerinddragelse og innovation.

Jeg arbejder med og for at skabe flere handlekompetente mennesker gennem kreativ sundhedspædagogik

Den lange historie om Gitte Engelund

Historien om hvordan jeg blev sundhedsinnovatør og ekspert indenfor brugerinddragelse, innovation, sundhedsfremme og sundhedspædagogik.

At jeg er blevet ekspert indenfor brugerinddragelse, innovation og sundhedspædagogik, skyldes at jeg gennem mit PhD arbejde fandt ud af at vi, fagpersoner, ofte har en anden oplevelse af den situation, et menneske med eksempelvis høretab, kronisk sygdom eller svære sociale vilkår står i end personen selv. Vi har vores forudfattede meninger og kan ikke helt forstå, hvorfor folk ikke bare gør det som de skal. Lad det være at få høreapparater eller livsstilsændringer.

Mit PhD arbejde var en øjenåbner omkring, hvad hørelse egentlig er. Jeg havde på det tidspunkt arbejdet med høretab og høreapparater i en del år, og troede at jeg vidste hvad hørelse er. Men jeg fandt ud af, at det ved man egentlig først, når man mister hørelsen…

Indenfor den audiologiske verden taler man om at personer med et høretab er stigmatiseret, og at det er en af grundene til, at de ikke får høreapparater. De er i fornægtelse, de vil ikke, de er forfængelige.

…Vi er så slemme til at tro, at vi som fagpersoner ved bedst….

Jeg fandt derimod ud af, at det ikke kun handler om stigma. Mennesker med høretab ved bare ikke, hvornår deres høreproblemer er blevet til et høretab, som de kan gøre noget ved. Gennem kvalitativ forskning fandt jeg ud af, hvad mennesker med høretab oplever, i den proces de gennemgår. Jeg blev klog på, hvad det er, der får dem til at ændre sig i deres oplevelse af, at de ikke har behov for høreapparater. Og til at komme til det punkt, hvor de selv erkender, at det har de rent faktisk.

Øjenåbneren for mig var, at vi som fagpersoner ofte ikke hører, hvad det er vores patient, klient, bruger, fortæller os. Vi lytter måske ikke rigtigt efter. Vi har jo hørt den samme historie mange gange, og så lægger vi ofte vores egne fortolkninger ind over.

…Her gik det op for mig, at for at være i stand til at hjælpe personer med en udfordring, så bliver vi fagpersoner nødt til at lægge vores forudfattede meninger til side, og møde personen lige præcis der hvor de er .. og det har holdt stik lige siden..

Det var det første trin i at have fokus på brugeren.

I egenskab af min nye viden igennem mit PhD arbejde om personer med høretab, var jeg med i et af Oticons første brugerdrevne innovationsprojekter. Her samarbejdede vi med IDEO, – verdensførende konsulentvirksomhed indenfor brugerdreven innovation – og ophavsstedet for Design Thinking tilgangen.

I vores projektsamarbejde med IDEO, besøgte vi mennesker med høretab i deres hjem i USA, Danmark og Tyskland. Vi indsamlede data for at kunne analysere, hvordan et kommende høreapparat skulle være. I det projekt blev jeg præsenteret for hele Design Thinking tilgangen, med de forskellige faser og kreative metoder. Det var lærerigt og meget spændende, fordi vi hele tiden havde fokus på lige præcis brugernes behov.

Efter det projekt besluttede Oticon at etablere deres eget innovationsafdeling,Center for Design Thinking, og hvor jeg blev ansvarlig for at indsamle brugerindsigter. Med procesorientering og stor kærlighed for at afprøve nye ting, var jeg ligeledes medansvarlig for at sikre, at vi benyttede strukturerede kreative metoder i de forskellige stadier af vores processer. På det tidspunkt havde vi et tæt samarbejde med flere af Danmarks dygtigste innovationskonsulenter, og jeg lærte utroligt meget på kort tid.

..Fra metoder brugt i projekter hos Oticon, har jeg udviklet alternative ideer til, hvordan værktøjer fra et fagområde kan benyttes til at skabe resultater i andre fagområder..

I Steno Center for Sundhedsfremme, var min første opgave at udvikle et koncept til patientuddannelse.  Mange af de værktøjer jeg havde brugt i projekter hos Oticon, kunne jeg anvende og omsætte til brugbare metoder for at skabe deltagelse og dialog i patientuddannelse. De blev bearbejdet og implementeret som sundhedspædagogiske værktøjer, som har deltageren i fokus.

Min drivkraft som har fulgt med gennem hele mit faglige virke

Det der altid har drevet mig, er at forstå og arbejde med mennesker. At bruge min indlevelse i deres situation til at hjælpe dem. I afspændingsbehandlingen var det en evne til at mærke, hvor klienten var, møde dem i samtalen og bruge de psykologiske redskaber, som jeg lærte undervejs. Jeg har altid haft en god fornemmelse for andre, er meget lydhør og har nemt ved at få mennesker til at føle sig trygge og skabe en tillid til mig.

Meget i mit liv har været præget af tilfældigheder. Jeg blev afspændingspædagog, fordi jeg kendte en der var det, og som jeg så op til. Jeg fik en knæskade, som gjorde at jeg ikke kunne arbejde som afspændingspædagog og valgte, efter nogle år i Mexico og Spanien, lidt tilfældigt at læse til cand.mag i audiologopædi.

Grunden til audiologopædi var, at jeg kunne se muligheder mellem afspænding og arbejdet med stemmelidelser. Undervejs fandt jeg dog ud af at det private erhvervsliv var mere tiltalende, og at høreapparater egentlig var et meget spændende område, hvor der hele tiden skete noget nyt. Hvis jeg skulle lære de nye digitale høreapparater at kende, skulle jeg med på vognen lige der, hvor de kom på markedet.

Fra at udlevere høreapparater, til voksne og børn på Gentofte Audiologiske klinik, fik jeg i Oticon til opgave at oversætte høreapparatbrugernes oplevelse af lyden i høreapparaterne til ingeniørerne.

Mine interesser for at udforske komplekse problemstillinger til anvendelige løsninger, fik mig til at lave en ErhvervsPhD indenfor stigma på Oticons forskningscenter, Eriksholm.

Igen var det tilfældighedernes spil, at jeg siden kom ind i innovationsområdet, og til sidst også kom til Steno Center for Sundhedsfremme. Her kunne jeg arbejde med videre med Design Thinking, min teoretiske baggrund og koble min viden fra specielpædagogikken med sundhedspædagogikken.

..Jeg har i rigtig mange år været drevet af at forstå interaktionen mellem en fagperson og en bruger..

Det vil sige at fremme interaktionen på bedste vis, og det skyldes især min egen øjenåbner, om at jeg nok ikke selv havde gjort det godt nok i min kontakt med høreapparatbrugerne i sin tid.

Hvorfor virksomheden Innocate har set dagens lys og fået CVR nummer.

En af grundende til at Innocate har set dagens lys, er at mit faglige kompetence krydsfelt, kan gøre en forskel for mennesker, organisationer og virksomheder, som beskæftiger sig med brugerinddragelse og innovationsprocesser i udvikling og praktisering af sundhedspædagogik.

..Forandringer sker kun hvis vi har brugeren i fokus – hele tiden..

Mine mange års erfaringer, viden og ekspertise har hjulpet sundhedsprofessionelle til at møde deres brugere bedre og hjulpet brugerne, patienter og borgere, til at føle sig mere set, mødt og forstået.

Med Innocate kan jeg fokusere 100% netop på dette og samtidig arbejde med udvikling af løsninger, målrettet den enkelte kundes specifikke behov.

Med Innocate åbner jeg døren for i langt højere grad at implementere de løsninger der skaber resultater. Innocate vil altid have fokus på begge parter i interaktionen. Det er ikke nok kun at have fokus på den enes behov, hvis den anden ikke får tilfredsstillet sine behov på samme tid.

Med Innocate vil jeg arbejde for at udbrede den brugerdrevne innovationstilgang til mange flere, og samtidig få sundheds- og specialpædagogikken meget mere i spil, når vi arbejder med menneskers forandring.

Drivkraften og passionen ligger i ”hvis blot vi kan få folk til at gøre tingene bare en lille smule anderledes” er vi et godt skridt på vej i den rigtige retning …..

Kompetencer

Innovation og kreative metoder

Personas og scenarier

Design Thinking og Service Design

Undervisning og formidling

Teoretisk viden og praksis erfaring

Kvalitativ forskning og grounded theory

Facilitering og projektledelse

Selvstændig og teamplayer

Erfaring

På nuværende tidspunkt ekstern lektor i Brugerdreven Innovation, Syddansk Universitet

Censor for Audiologopædi på Syddansk Universitet

Forsker og projektleder hos Steno Center for Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center

User research manager i Center for Design Thinking, Oticon A/S

ErhvervsPhD på Eriksholm Forskningscenter, Oticon A/S

Klinisk audiolog i R&D, Oticon A/S

Audiologopæd på Audiologisk klinik, Gentofte

Afspændingspædagog i egen klinik og børnehave for handicappede børn

Publikationer

Torenholt R, Engelund G, Willaing I (2015) Bringing person-centeredness and active involvement into reality, Vol. 115 Iss 6, Health Education,

Varming A.R., Torenholt R, Lund Møller B, Vestergaard S, Engelund, G (2015) Addressing challenges and needs in patient education targeting hardly reached patients with chronic diseases Vol 19 Issue 2 Indian Journal of Endocrinology and Metabolism

Engelund, G, Hansen UM, Willaing I (2014) The Health Education Juggler. The development of a model describing roles in participatory, group-based patient education. Vol. 114 No. 5, Health Education

Møller Hansen,U; Engelund, G; Rogvi,S; Willaing I (2014) "The Balancing Person: an innovative approach to person-centred education in chronic illness" Vol 2 Issue 3 pp 290-302 European Journal for Person Centered Healthcare

Jensen, BB, Willaing, I, Hansen, UM & Engelund, G. (2014) Sygeplejerskens sundhedspædagogiske arbejde med patienten i centrum I: Danbjørg, DB & Tvistholm, N. (red.) Patient. Grundbog i sygepleje. Munksgaard, København

Engelund, G (2011) ” I balance med kronisk sygdom. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse.” 2011 Steno Diabetes Center

Engelund,G; Møller Hansen,U (2011) ”Det Balancerende Menneske. Sundhedspædagogisk model for patient-uddannelse på tværs af diagnoser” Steno Diabetes Center

Engelund,G; Møller Hansen,U Voig, J.R (2011) “Den Sundhedspædagogiske Jonglør. Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle med varetagelse af patientuddannelse på tværs af diagnoser” 2011, Steno Diabetes center

Schwarz,H; Holme,M ; Engelund,G (2009)Close Encounter: Finding a New Rhythm for Client-Consultant Collaboration EPIC, Ethnographic Praxis in Industry Conference, Chicago, USA

Engelund,G. (2006) ”Time for hearing – recognising process for the individual. A grounded theory”, Ph.D. dissertation, Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet, Amager.

Andre facts du ikke vidste om Gitte:

Elsker at stille udfordrende spørgsmål.

Er en meget grundig rejsearrangør

Har en udpræget humanistisk (humoristisk) tankegang

Har givet afspændingsbehandlinger på spansk i Mexico City

Tænker at al samarbejde skal være en win-win situation for alle

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks