Grundsyn på mennesker

Alle mennesker er handlekompetente

Vi kan jo nok godt blive enige om, at forandringer og vaner er noget at det allersværeste, vi mennesker kan ændre, både hos os selv, men især også når det gælder andres vaner og deres parathed til forandring .

Grundlæggende er jeg af den overbevisning, at mennesket – borgeren-  skal stå i centrum for alt hvad vi gør. At vi skal skabe empati og forståelse for deres oplevelse af verdenen. Også selvom vi nok aldrig kommer helt til at forstå, hvorfor en person handler, som han eller hun nu gør.

Aspekter, som har indflydelse på et menneskes parathed til forandring eller ændring af vaner, er motivation og tid.

Bevidsthed om motivation

At have mennesket i centrum betyder, at vi også skal acceptere andre menneskers motivation. At være bevidste om at alle mennesker er motiverede hele tiden. Vi er altid motiveret. Måske ikke altid til det andre synes er det mest optimale, men det betyder ikke at en person ikke er motiveret. Vi skal bare finde ind til, hvad som motiverer og hvorfor.

Vi skal se mennesker som værende i proces hele tiden. Vi forandrer os, og andre forandrer sig. Hele tiden. Intet menneske står helt stille. Vi forandrer os bare i forskellige tempi.

Kreativ tankegang kan ændre vaner og skabe forandring

Jeg er af den overbevisning, at en kreativ tankegang er nødvendig for, at vi kan komme frem til lige præcis den løsning, som virker for den enkelte, og dermed kan skabe forandring og ændre vaner.

Så når jeg siger at kreativ sundhedspædagogik skaber handlekompetente mennesker, så er det ikke en smart sætning, men et grundsyn jeg har. Jeg er sikker på at alle, både personen som står overfor forandringer, men også at fagpersoner, som skal støtte til forandringer, skal trække på den medfødte kreativitet, for at få noget nyt til at ske. En kreativitet som kan ændre vanens magt, og i stedet se nye muligheder og bedre løsninger.

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks