Innovation og sundhedspædagogik

Brugerdreven innovation i praksis –
Design Thinking

For tiden bliver der talt så meget om vigtigheden af innovation og brugerinddragelse både i private virksomheder, men også i det offentlige f.eks borger – og patientinddragelse.

Forandringer er en af de største udfordringer for mennesker

Det er vigtigt både i konkret produktudvikling, men især også når vi udvikler processer og metoder til at støtte mennesker, som står overfor forandringer i deres dagligdag på forskellig vis. Det er vigtigt at være nytænkende, for forandringer er en af de største udfordringer, vi mennesker står over for.

Hvad er Innovation?

Helt kort handler innovation om en proces, hvor man som udvikler bearbejder den nye viden, man har indsamlet. Af den nye viden genereres nye idéer, og kun de bedste udvælges og udvikles til nye muligheder.

Innocate’s tilgang til at arbejde med innovation

Man kan arbejde med innovation på mange måder. Jeg bruger især den velansete Design Thinking tilgang.

Design Thinking er en menneskecentreret tilgang, der bygger på empati og etnografi. Det betyder, at jeg foretager observationer og laver interviews med brugeren. Brugeren i min verden kan være en borger, patient, klient, kunde eller en fagperson. Når jeg har analyseret, hvad jeg har set og hørt, får vi nye indsigter om brugeren, så vi sammen derfra kan udvikle nye produkter og ydelser.

I innovationsprocessen tildeles brugerne derfor en altafgørende rolle. At have brugeren som omdrejningspunkt er vigtigt, da ‘produktet’ – det nye tiltag, en ny patientuddannelse, en bedre intervention eller en proces -, jo netop handler om at tilfredsstille brugernes forskellige behov med hensyn til brug af og ønske til ‘produktet’.

Undervejs i processen bruger jeg forskellige tilgange såsom metoder til struktureret kreativitet, ’cultural probes’, udvikling af personas og scenarier.

Når jeg løser en opgave, er jeg meget åbne overfor at gå nye veje. Jeg lader mig derfor også inspirere af andre innovationsmetoder så som Service Design, Participatory Innovation og Creative Problem Solving. Sammen med innovationsmetoderne kommer hele min teoretisk ballast mig også til hjælp.

Innocate’s tilgang er sundhedspædagogisk

At arbejde med sundhedspædagogik kan være en udfordring. Det kan være svært at få teorierne omsat til praksis i de daglige opgaver. Vaner og praksis som vi har tilegnet os over tid, kommer ofte i vejen og ofte ubevidst.

Sundhedspædagogik er en pædagogisk tilgang, som har til formål at støtte brugere, borgere og patienter med at blive bedre i stand til at takle, fremme og forandre egen sundhed. En sundhed der kan forstås på mange måder. Ifølge WHO handler sundhed om en tilstand af fuldkommen fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke kun som fravær af sygdom.

Derfor handler Innocates tilgang til sundhedspædagogik ikke kun om at have fokus på en persons livsstil, men også på personens oplevelse af livskvalitet. At kunne gøre det man ønsker at gøre, med de forudsætninger og kompetencer man har. Og som nogen gange skal støttes og fremmes igennem sundhedspædagogik.

Forandringer bringer ubalance – sundhedspædagogik bringer balancen tilbage

Forandringer som en ulykke, en kronisk sygdom, at miste synet, hørelsen, vores arbejde eller en person, kan bringe os ud af balance. Konsekvensen er, at vi mister vores fysiske, psykiske og sociale velvære.

Sundhedspædagogik handler netop om, gennem det pædagogiske, at hjælpe personer, som står overfor eller i forandringer. Hjælpe med at opbygge kompetencer til i det daglige at handle optimalt i forhold til egen velvære og dermed sundhed.

I sundhedspædagogik er grundelementerne fokus på brugeren, indsigt og viden.

I sundhedspædagogik, som i brugerdreven innovation, er det vigtigt at have fokus på brugeren.

Hvis et menneske skal forandre indhold i sin dagligdag, er det vigtigt at have en indsigt i egne muligheder og begrænsninger. Disse indsigter kommer, ifølge sundhedspædagogik, gennem deltagelse i egen proces og gennem dialog med andre – fagpersoner som lidelsesfæller.

 

Også viden spiller en vigtig rolle, når vi taler om at få indsigt i eget liv og muligheder. Det er vigtigt, at viden ikke overleveres som en information, men kommunikeres så den er brugbar for den enkelte, så personen kan handle på og implementere den aktivt i sit liv.

Sundhedspædagogikkens oplevede dilemma

Når vi taler fokus på det enkeltes menneskes behov, deltagelse og dialog, oplever vi ofte, at der er et dilemma.

Den sundhedspædagogiske interaktion kan være svær for både fagperson og bruger. For brugeren er det svært at deltage og handle aktivt i egen proces. Samtidig er der ofte en forventning om at skulle være lidt passiv i interaktionen med fagpersoner.

Fagpersoners dilemma derimod er, at de ønsker at brugeren kommer mere på banen og bliver mere aktiv. Fagpersoner kan opleve, at det er svært at identificere det enkelte menneskes behov og bliver derfor nødt til at finde en løsning baseret på deres faglige viden, og som ikke altid passer til brugerens behov. Dilemmaet betyder, at det kan være svært at få skabt den dialog og aktive deltagelse, som de ved er så vigtig, for at kunne skabe indsigt og derigennem forandring.

Innocate arbejder for at gøre dilemmaet mindre

Jeg arbejder netop med at gøre dette dilemma mindre. Det gør jeg ved at udvikle tiltag, processer, værktøjer og koncepter, der hjælper fagpersonen til at møde personen, hvor vedkommende er. Jeg hjælper til med at give en indsigt om brugeren, som kan blive brugt sundhedspædagogisk. Jeg hjælper fagpersonen med at fremme deltagelse, dialog, og den måde viden bliver formidlet på. Jeg hjælper igennem metoder og værktøjer det pædagogiske arbejde, når vi taler sundhed og forandring.

Jeg hjælper også brugeren – borger eller patient- til at føle sig mødt, set og forstået. Det gør jeg igennem de indsigter, vi får om brugerens liv og oplevelser. Vi hjælper brugeren, gennem sundhedspædagogiske målrettede koncepter og værktøjer, til at blive bedre til at opnå indsigter om egen situation og muligheder. Vi støtter dem til at blive mere aktive i egen proces og til at italesætte egne oplevelser, udfordringer og muligheder.

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks