Om Os

Change CoCreators™ by heart

Vores hjerte banker for jer!

Enhver forandring har brug for  et team, der skubber fremad, og som hjælper med at løfte. 

Vores mission er at stå bag dig - ved at styrke og inspirere dig til at omfavne dit potentiale, så du kan skabe store forandringer i dagligdagen .

Vi er her for at give dig de værktøjer og metoder, du har brug for at kunne fokusere dine styrker, dit potentiale og formål i den rigtige retning, så du kan inspirere til forandringer, der udtrykker, hvem du er ... og ændre verden i processen.

Vi hjælper dig med at tage det første skridt i den rigtige retning!

Det er derfor vores overskrift er Change CoCreation - Første skridt mod succesfuld implementering af forandring.

 

Lige her og nu, får du muligheden for virkelig at gøre en forskel. At møde mennesker lige der, hvor de er… mennesker som på hver deres måde venter på en åbenbaring og din støtte og dit drive.

 

Mennesker som har behov for dig – har brug for en Change CoCreator™ - til at komme videre.

 

Den første forandring ligger hos dig! Og vigtigst af alt er, at du tager det første skridt!

Hvad er Change CoCreation™?

Vi ønsker at gøre dig til den modigste, mest selvsikre og kompetente brugerinddragere - med gennemslagskraft! 

 

Vi skaber engagement og fællesskab i samspillet mellem:

Brugere -  Kollegaer - Ledere

- Og sammen skaber vi vigtige livsforandringer!

Vi vil hjælpe dig med at se, høre og forstå, så alle bliver mødt med autentisk energi, der rummer!

 

Gennem innovative modeller, metoder, håndgribelig dialog, refleksionsværktøjer, samt forandringstænkning hjælper vi dig ud over rampen!  Ind i en ny verden med overskud og meningsfulde møder.

 

Change CoCreation handler om mennesker.

 

Det handler om at være et menneske, en medspiller og en støtte. Det handler om at lægge fagpersonen på hylden og i stedet finde ind til et samarbejde på lige fod med kolleger, ledere og brugere...borgere/patienter/ klienter.

En anderledes tilgang til brugerinddragelse

Hos Innocate går vi op i mennesker - hvad der motiverer dem - deres reaktionsmønstre og deres tankegang... 

Vi identificerer mønstre i deres behov, handlinger og drømme for at kunne finde den rigtige løsning for dem.

 

For at skabe løsninger må vi tænke helt og aldeles ud af boksen.

 

Innocates arbejde er derfor en kombination af praktisk real life erfaring - klassisk brugerinddragelse - Sundhedspædagogik - Design Thinking -  Innovation, og hvad der ellers giver mening i den givne situation…  alt sammen i én stor kombination.

 

Sammen med vores kunder skaber vi værktøjer, metoder, koncepter og organisationsændringer, der er skabt specifikt til dem og deres situation, med øje på hvad de har brug for, og hvordan de bedst kan implementere den endelige løsning.

 

Denne tværfaglige tilgang gør os i stand til at opnå agile og vedvarende løsninger i situationer, hvor mennesket bør komme først.

Tankerne og drømmen med Innocate

Vores navn...

Vores faglighed har rødder i innovation og sundhedspædagogik

Vi ved, at gode løsninger er nødt til at være helt nye og ikke blot en retænkning af tidligere koncepter og metoder.

Derfor ligger det os dybt på sinde igennem Design Thinking at finde ind til den vigtigste udfordring - for derefter at designe og udvikle en løsning, der er passer den enkelte.

Vores navn  - Innocate - er en sammentrækning af Innovate og educate

Innovation og undervisning -fordi det  for os er den rigtige kombination af nytænkning og praktisk og relevant læring - der skal få os i mål.

Det vi sigter efter...

Vi tror på at, alle mennesker er født som kreative spontane problemknusere

Vi tror på, at hvis forandringer skal ske, er vi nødt til at arbejde på flere planer. Og hvis samskabelse skal kunne vokse, er vi nødt til at arbejde sammen.

Vi ved, at det kan være svært at opnå optimale forandringer, hvis man ikke bliver set og hørt - og vi ved, at det er lige så svært at hjælpe med at skabe forandringer, hvis man ikke får opbakning og støtte.

De hele hænger uløseligt sammen.

Vi insisterer på at skabe fremaddrivende - innovative løsninger, hvor vi i fællesskab kan skabe forandrende og epokegørende resultater.

Vores tankegang...

Vi har en gennemgående holistisk tankegang

Vores fundamentale ide er, at succesfuld brugerinddragelse er samskabelse - og at samskabelse skaber grobund!

Vores erfaring er, at god brugerinddragelse ikke opstår af sig selv - men ved at vi øver os - sammen!

Vores metoder er ikke almindelige. Vi udvikler og opfinder hele tiden, og det gør vi, fordi der ikke findes en løsning til alt. Vi nægter simpelthen at gøre tingene på den almindelige måde - eller på den måde man altid har gjort det.

For lets face it.. Der er jo ingen, der har brug for en innovationsvirksomhed, der bare gør det samme som altid!

Derfor vælger vi at forholde os open mindede og lærevillige - så vi kan finde nye og bedre løsninger.

Vores historie...

Brugerinddragelse er mere end blot at stille spørgsmål

Innocate blev skabt i 2014 af Gitte Engelund- der havde  én vigtig drøm om at skabe positive - vedvarende forandringer for brugere - Ledere - Medarbejdere-  Borgere - Patienter - Klienter.

 

Som hun selv siger "Jeg vender tingene på hovedet - udfordrer antagelser og hjælper dig med at få nye indsigter"

 

For alle mennesker er forskellige og har forskellige behov. - Så for at mennesker kan skabe forandringer og handle optimalt, skal de mødes, der hvor de er.

 

Gitte har en ganske simpel vision: at designe forandringer så implementeringen bliver sjov, nem og tilfredsstillende!

Mød hjerterne bag Innocate !

”Jeg har altid været drevet af at kombinere ny viden, gå ukendte veje, vende tingene lidt på hovedet og på kreativ vis søge nye løsninger".

Gitte Engelund

Phd og leder af Innocate

Jeg har efterhånden gjort mig mange erfaringer med, hvordan sundhedspædagogisk brugerinddragelse og innovativ tilgang kan være med til at skabe vigtige forandringer. Forandringer som kan gøre en stor forskel for den enkelte.

Det er netop derfor, jeg startede Innocate i 2014 . For at min faglige ballast - teoretiske viden - skæve hjerne - nyskabende Design Thinking og erfaringsbaserede erkendelser kunne bruges til at gøre en forskel for mennesker. Både for fagpersoner og for helt almindelige mennesker.

For fagpersoner, der ønsker at gøre en forskel i organisationer, sundhedscentre og virksomheder.

Og for personer- patienter og borgere - der står i en svær situation, der kræver, at de skal forandre noget i deres hverdag.

Både som forsker og udvikler i Oticon og Steno Center for Sundhedsfremme har jeg altid været drevet af at forstå interaktionen mellem en fagperson og en bruger.

I mit Phd arbejde, fik jeg MIN egen øjenåbner. At vi som fagpersoner ofte ikke hører, gvad vores bruger fortæller os!

Vi lytter ikke rigtigt efter. VI har jo hørt den samme historie mange gange! Og jeg fandt ud af, at jeg ikke selv havde lyttet til min bruger.. personer med høretab.

Jeg havde ikke inddraget personens liv og muligheder nok. For jeg vidste jo hvad der var bedst for dem!

Og desværre ser jeg denne tilgang alt for tit - at fagpersonen tror de ved hvad der er bedst.  

Derfor har jeg også udviklet mange værktøjer og modeller, der skal støtte op om denne svære interaktion.

Produkter, der har til formål at fremme dialog og aktiv deltagelse. Og til at designe forandringer, så de bliver mere eftertragt.

JetteSchrum_T8A0306
ed2 JetteSchrum_T8A9876

For det er en svær interaktion.

 

Selv om mine mange forskellige sundhedspædagogiske produkter har hjulpet sundhedsprofessionelle i mødet med deres brugere. Skabt møder, hvor brugerne føler sig mere set, mødt og forstået, så er der stadigvæk et stykke vej at gå. Vi er endnu ikke i mål med at få skabt vedvarende forandring.

 

Vi har brug for at tænke i nye baner!

 

Og det er, hvad vores nye tilgang Change CoCreation handler om. Vi skal vende tingene på hovedet. Søge inspiration i andre felter. Være kreative i mødet. lytte og forstå. Ikke være bange for at slippe kontrollen.

 

Change CoCreation tager udgangspunkt i en grundlæggende tro på, at forandring kun sker, hvis man skaber kreative sundhedsfremmende løsninger sammen - hele tiden.


For hvis blot vi kan gøre tingene bare en lille smule anderledes, så er vi et godt skridt på vej i den rigtige retning.

Sådan kan vi i Innocate hjælpe dig!

C3™ Kurser og Speaks

Du er en passioneret medarbejder, der konstant udvikler dig, i dit daglige arbejde...

... Eller du er en innovativ leder, der ønsker at udvikle et high performance team af kreative og effektive Change CoCreators™.

C3™ Mastermind

Du er en innovativ og nytænkende leder - med visioner og spandevis af erfaring...

... Som ønsker at være en del af et intimt og lokalt  'change-making'  ledernetværk, hvor udvikling og erfaringsudveksling er i fokus.

C3™ Konsulent Ydelser

Du står med et nyt projekt, og mangler en innovativ og fremsynet ekspert ...

... Eller du søger en konsulent, hvor I sammen udvikler  nye koncepter sundhedspædagogiske værktøjer, samtaler og forløb.